TUULEENERGIA JA VESINIK

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Elektroenergeetika Seltsi täiendkoolituse punkte: 1,5 TP
 • Eesti tuuleenergia tootmise võimalustest nii maismaal kui merel
 • Vesiniku tootmise võimalikkusest ja vajalikkusest tuuleparkide juures
 • Eesti energiapoliitikast ja kuidas saavutada ambitsioonikaid 2030. aasta riiklikke eesmärke
 • Praktiline näide Eesti meretuulepargi arendusprojektist

LEKTORID

Kristo Kaasik

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Taastuvenergia valdkonna juht

Anu Eslas

RWE Baltimaade meretuuleparkide arenduste asepresident

Kuido Kartau 

  Saare Wind Energy juhatuse liige

Mihkel Annus

MSc, Eesti Taastuvenergia koja juhataja
Created with