TAASTUVENERGIA ABC

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Soojusmajandus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
 • Taastuvenergia 100% kava: tagasivaade algsele kavale, tänane sein energiamajanduses ning kava uuendamine
 • Taastuvenergiaallikate aktiivsem kasutamine riigi seisukohalt
 • Taastuvenergia arendamine Eestis Rohetiiger koostööplatvormi abil
 • Taastuvenergia TalTechi ülikooli seisukohast ja "Rohelised energiatehnoloogiad” programm

LEKTORID

Mihkel Annus

MSc, Eesti Taastuvenergia Koja tegevjuht

Kristjan Lepp

MSc, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arendusnõunik

Andres Veske

MSc, Rohetiiger, Ettevõtlussektori suund

Maarja Grossberg

PhD, TalTech Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor
Created with