SOOJUSMAJANDUSE KOOLITUS KOHALIKE OMAVALITSUSTELE JA KAUGKÜTTE VÕRGUVALDAJATELE

See koolitus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja kaugkütte võrguvaldajatele, pakkudes teadmisi soojusmajanduse juhtimisest. See hõlmab soojusenergia tootmise ja jaotamise, arengukavade koostamise, reguleeritud turgude, infrastruktuuri renoveerimise, seadusandluse, alternatiivsete soojusallikate ning parimate praktikate aspekte. Koolitus keskendub kaugkütte strateegilistele, regulatiivsetele ja tehnilistele aspektidele, tuues näiteid erinevatest kaugküttepiirkondadest. Eesmärk on juhendada tõhusat otsustusprotsessi ja rakendamist kohalikes kontekstides. Koolituse läbinu oskab rakendada Riigikontrolli raportis "Soojusmajanduse arendamine kohalikes omavalitsustes" (jaanuar 2024) kajastatud soovitusi.

FORMAAT

Kohapeal Tallinna Tehnikaülikoolis (piiratud 25 inimesega) + paralleelselt Zoom keskkonnas

KESTUS

4 päeva x 6 tundi

HIND & SOODUSTUS

1 päev = 125 €
2 päeva = 250 €
3 päeva = 375 €
terve koolitus = 325 €

ESTIS-e ja EJKÜ liikmetele -10%

KUUPÄEVAD

02.04.2024 & 04.04.2024
23.04.2024 & 25.04.2024

10:00 - 16:00 

KOOLITUSE TEEMAD

Ülevaade Riigikontrolli raportist "Soojusmajanduse arendamine kohalikes omavalitsustes
Kohalike omavalitsuste soojusmajanduse arengukavade koostamine
Kaugküte kui reguleeritud turg (Konkurentsiameti ettekanne)
Soojusenergia tootmine (katlamajad, soojuspumbad, elektrikatlad)
Kaugküttetorustike renoveerimine ja arendamine
Kaugküttepiirkonnad (seadusandlus, kehtestamine, reguleerimine)
Alternatiivsed soojusallikad kaugküttepiirkonnas
Paralleeltarbimine kaugküttepiirkonnas
Parimad praktikad soojusmajanduses
Soojusmajanduse trendid ja perspektiivid
Soojusenergia salvestamine
Hoonete renoveerimise mõju kaugküttele
Soojusmajanduse varustuskindlus
Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad
Soojussõlmede tehnilised lahendused

KOOLITUSE KAVA

02.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus
10:15 - 11:45 Loeng
11:45 - 12:00 Kohvipaus
12:00 - 13:30 Loeng
13:30 - 14:30 Lõuna
14:30 - 16:00 Loeng
16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte

23.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus
10:15 - 11:45 Loeng
11:45 - 12:00 Kohvipaus
12:00 - 13:30 Loeng
13:30 - 14:30 Lõuna
14:30 - 16:00 Loeng
16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte

04.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus
10:15 - 11:45 Loeng
11:45 - 12:00 Kohvipaus
12:00 - 13:30 Loeng
13:30 - 14:30 Lõuna
14:30 - 16:00 Loeng
16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte

25.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus
10:15 - 11:45 Loeng
11:45 - 12:00 Kohvipaus
12:00 - 13:30 Loeng
13:30 - 14:30 Lõuna
14:30 - 16:00 Loeng
16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte

Lisaks on tulemas ka praktiline osa: soojussõlme stendi ülevaatus Tallinna Tehnikaülikoolis ning puiduhake katlamaja külastus Tallinnas / Harjumaal

Täiendkoolituse õppekava läbinud saavad 30 TP täiendkoolituse punkte mis on jaotatud järgmiselt:

  • Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid: 10 TP
  • Soojusallikad ja soojuskeskused: 10 TP
  • Soojusmajandus: 10 TP
  • TUNNISTUS

    Koolituse läbinud osaleja sooritab testi, mis põhineb koolituse sisul (70% ja suurema tulemuse saamisel väljastatakse osalejale tunnistus; madalama tulemuse puhul tuleb tulla kordustestile).
Created with