SOOJUSMAJANDUSE KOOLITUS KOHALIKE OMAVALITSUSTELE JA KAUGKÜTTE VÕRGUVALDAJATELE

See koolitus on suunatud kohalikele omavalitsustele ja kaugkütte võrguvaldajatele, pakkudes teadmisi soojusmajanduse juhtimisest. See hõlmab soojusenergia tootmise ja jaotamise, arengukavade koostamise, reguleeritud turgude, infrastruktuuri renoveerimise, seadusandluse, alternatiivsete soojusallikate ning parimate praktikate aspekte. Koolitus keskendub kaugkütte strateegilistele, regulatiivsetele ja tehnilistele aspektidele, tuues näiteid erinevatest kaugküttepiirkondadest. Eesmärk on juhendada tõhusat otsustusprotsessi ja rakendamist kohalikes kontekstides. Koolituse läbinu oskab rakendada Riigikontrolli raportis "Soojusmajanduse arendamine kohalikes omavalitsustes" (jaanuar 2024) kajastatud soovitusi.

FORMAAT

Interneti vahendusel (Zoom keskkonnas)

KESTUS

4 päeva x 6 tundi

HIND & SOODUSTUS

1 päev = 125 €
2 päeva = 250 €
3 päeva = 375 €
terve koolitus = 325 €

ESTIS-e ja EJKÜ liikmetele -10%

KUUPÄEVAD

02.04.2024 & 05.04.2024
23.04.2024 & 25.04.2024

10:00 - 16:00 

KOOLITUSE TEEMAD

Ülevaade Riigikontrolli raportist "Soojusmajanduse arendamine kohalikes omavalitsustes
Kohalike omavalitsuste soojusmajanduse arengukavade koostamine
Kaugküte kui reguleeritud turg (Konkurentsiameti ettekanne)
Soojusenergia tootmine (katlamajad, soojuspumbad, elektrikatlad)
Kaugküttetorustike renoveerimine ja arendamine
Kaugküttepiirkonnad (seadusandlus, kehtestamine, reguleerimine)
Alternatiivsed soojusallikad kaugküttepiirkonnas
Paralleeltarbimine kaugküttepiirkonnas
Parimad praktikad soojusmajanduses
Soojusmajanduse trendid ja perspektiivid
Soojusenergia salvestamine
Hoonete renoveerimise mõju kaugküttele
Soojusmajanduse varustuskindlus
Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad
Soojussõlmede tehnilised lahendused

KOOLITUSE KAVA

02.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus

10:15 - 11:45 Igor Krupenski, (PhD, volitatud soojusenergeetikainsener tase 8, Eesti Inseneride Liidu president)
Hoonete renoveerimise mõju kaugküttele

11:45 - 12:00 Kohvipaus

12:00 - 13:30 Märt Ots (PhD, konkurentsiameti endine peadirektor, ohutusjuurdluse keskuse juht)
Kaugküte kui reguleeritud turg

13:30 - 14:30 Lõuna

14:30 - 16:00 Märt Ots, PhD, konkurentsiameti endine peadirektor, ohutusjuurdluse keskuse juht)
Kaugküttepiirkonnad (seadusandlus, kehtestamine, reguleerimine)

16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte

05.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus

10:15 - 11:45 Ülo Kask (Tartu Regiooni Energiaagentuuri ekspert)
Kohalike omavalitsuste soojusmajanduse arengukavade koostamine 

11:45 - 12:00 Kohvipaus

12:00 - 13:30 Aleks Mark (Kliimaministeeriumi soojus- ja jahutusmajanduse ekspert)
Soojusmajanduse varustuskindlus ja perspektiivid

13:30 - 14:30 Lõuna

14:30 - 16:00 Kertu Lepiksaar, MSc, TalTech Energiatehnoloogia instituudi doktorant
Alternatiivsed soojusallikad kaugküttepiirkonnas

16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte

23.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus
10:15 - 11:45 Aadu Paist (Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor)
Soojusenergia tootmine (katlamajad, elektrikatlad)

11:45 - 12:00 Kohvipaus

12:00 - 13:30 Siim Umbleja (Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu tegevjuht)
Paraleeltarbimine kaugküttepiirkonnas, soojusenergia salvestamine, kaugkütte trendid ja ülevaade riigikontrolli raportist "Soojusmajanduse arendamine kohalikes omavalitsustes"

13:30 - 14:30 Lõuna

14:30 - 16:00 Hain Dengo (Eesti Teromotehnika AS, tehniline juht)
Soojussõlmede tehnilised lahendused
NB! Antud loengut ei salvestata

16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte

25.04.2024

10:00 - 10:15 Sissejuhatus ja tutvustus

10:15 - 11:45 Jüri Frorip, SW Energia piirkonnajuht
 Kaugküttetorustike renoveerimine, arendamine, hanked ning edukad projektid

11:45 - 12:00 Kohvipaus

12:00 - 13:30 Mart Toom, Ait-Nordi müügiinsener
Suuremahulised soojuspumbad

13:30 - 14:30 Lõuna

14:30 - 16:00 Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktor ning energeetikaekspert
Kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad

16:00 - 16:15 Küsimused ja kokkuvõte
Täiendkoolituse õppekava läbinud saavad 30 TP täiendkoolituse punkte mis on jaotatud järgmiselt:

  • Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid: 10 TP
  • Soojusallikad ja soojuskeskused: 10 TP
  • Soojusmajandus: 10 TP
  • TUNNISTUS

    Koolituse läbinud osaleja sooritab testi, mis põhineb koolituse sisul (70% ja suurema tulemuse saamisel väljastatakse osalejale tunnistus; madalama tulemuse puhul tuleb tulla kordustestile).
Created with