SOOJUSENERGEETIKA
INSENERIDE TÄIENDKOOLITUS

Enerhack ja TalTech Energiatehnoloogia Instituut koostöös Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütteühinguga korraldavad koolituse soojusinseneridele, mis hõlmab järgmisi spetsialiseerumisi:
 • Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
 • Gaasiseadmed ja paigaldised
 • Soojusseadmed ja süsteemid
 • Soojusallikad ja soojuskeskused
 • Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid
 • Soojusmajandus
 • TUNNISTUS

  Koolituse läbinud osaleja sooritab testi, mis põhineb koolituse sisul (70% ja suurema tulemuse saamisel väljastatakse osalejale tunnistus; madalama tulemuse puhul tuleb tulla kordustestile).

KOOLITUSE TEEMAD

Elektri- ja soojusenergia sektorite koostöö (sector coupling)
Konkurentsiamet ja reguleeritud sektorid (kaugküte, gaas, elekter)
Ülevaade kaugkütte ja soojusenergia tootmise jaamadest sektorist, mitmekomponendilise tariifi võimalik juurutamine.
Katlamajade arendamine ja ehitamine, suitsugaaside pesurid ja filtrid.
Kaugkütte- ja kaugjahutusetorustike optimeerimine torutootja seisukohalt
Kohalike omavalitsuste energiamajanduse korraldamine, soojusmajanduse arengukavade koostamine
Kaugküttetorustike projekteerimise praktiline kogemus
Kaugküttetorustike ehitustööde praktiline kogemus
Pinnasetööd kaugküttetorustike ehitustööde ehitamisel (kaevik, tihendamine, katete taastamine, tööohutus)
Gaasipaigaldise audit ning nõuded ehitamisele
Primaarenergia kaalumistegurid
Biometaan - omadused, tehnoloogia ja näidisprojektid
Veeldatud maagaas (LNG) - ekspluateerimine, punkerdamine, jaamade opereerimine
Surugaasi (CNG) tanklate arendamise ja opereerimise praktiline kogemus
Soojussõlmede projekteerimine ja ekspluateerimine
Hoonesisesed jahutussüsteemid
Vesinik - tehnoloogiad, arengud
Soojusenergeetika varustuskindlus
Katlamajade erinevad kütused varustuskindluse kriisi ajal
Paldiski LNG terminali arendamise praktiline kogemus ja mõju Eesti gaasivarustusele
Kaugjahutuse areng Eestis - saavutatud tulemused ja arenguplaanid
Soojusenergia salvestamine - arendused ja arenguplaanid
Mahukad soojuspumbad kaugküttevõrkudes (merevesi, reovesi)
Elektrikatlad soojusenergia tootmiseks (võimalused ja praktiline kogemus)
Kütte temperatuurigraafikud hoonetes, soojussõlmede võimalused/vajadused ning kaugküttes temperatuuride langetamine
Hoonete renoveerimislaine ja kortermajade renoveerimise tempo (s.h. uuted toetusted)
Kustesüsteem ja ESTIS-e tegevused kutseandjana
Tootmisseadmete energiatõhusus (primaarenergia sääst) – pesurid, soojuspumbad erinevates kohtades jaamades, PV paneelid

KOOLITUSE KAVA

PLOKK I

ALEKSANDR LEDVANOV
Kaugküttetorustike projekteerimise põhilised küsimused: pinged torustikus ja torustiku hüdraulika
 

SIIM UMBLEJA

Ülevaade Eesti kaugkütte ja soojusenergia sektorist, mitmekomponendilise tariifi võimalik juurutamine 
TANEL KIRS
Kaugjahutuse areng Eestis - saavutatud tulemused ja arenguplaanid 

PLOKK II

ANDRY KRASS
Hoonete renoveerimislaine ja kortermajade renoveerimise tempo (s.h. uute toetusmeetmete vajadusest)


EDUARD LATÕŠOV

Primaarenergia kaalumistegurd

IGOR KRUPENSKI
Kutsesüsteem ja ESTIS-e tegevused kutseandjana

ILJA PONOMARJOV
Kinnitused kaugküttetorustikele

MAREK PLAAMUS

Mahukad soojuspumbad kaugküttevõrkudes 


MAIT METS
Pinnasetööd kaugküttetorustike ehitamisel (kaevik, tihendamine, katete taastamine, tööohutus)

ANDREI GORONOVSKI

Sissejuhatus tuumaenergeetikasse 

ÜLO KASK
Soojusenergia salvestamine - arendused ja arenguplaanid  

HAIN DENGO
Soojussõlmede projekteerimine ja ekspluateerimin

RIHO UURING
Gaasipaigaldise audit ning nõuded ehitamisele

PRIIT HEINLA
Paldiski LNG terminali arendamise praktiline kogemus ja mõju Eesti gaasivarustusele 


SERGEI JEFIMOV
LNG omadused, tootmine ja kasutamine

MAREK ALLIKSOO
Vesinik- tehnoloogiad, arengud 

ALAR KONIST
Põlevkivienergeetika võimalused ja tulevik, CCS ning CCU tehnoloogiad

TEET TARK
Hoonesisesed jahutussüsteemid 
OLEKSII KOKOSHA
Elektrikatlad soojusenergia tootmiseks (võimalused ja praktiline kogemus) 

DABREL PRITS
Kütte temperatuurigraafikud hoonetes, soojussõlmede võimalused/vajadused ning kaugküttes temperatuuride langetamine 
MARIO BERK
Surugaasi (CNG) tanklate arendamise ja opereerimise praktiline kogemus 

AHTO OJA
Biometaan - omadused, tehnoloogia ja näidisprojektid

AIVO ANDREKSON
Isolatsiooni praktilised lahendused
VADIM NOGTEV
Katlamajade erinevad kütused varustuskindluse kriisi ajal 

KRISTJAN LEPP
Soojusenergeetika varustuskindlus 

JURI FRORIP
Katlamajade arendamine ja ehitamine, suitsugaaside pesurid ja filtrid 
Täiendkoolituse õppekava läbinud saavad 60 TP täiendkoolituse punkte mis on jaotatud järgmiselt:

 • Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid: 20 TP
 • Gaasiseadmed- ja paigaldised: 15 TP
 • Soojusseadmed ja süsteemid: 10 TP
 • Soojusallikad ja soojuskeskused: 5 TP
 • Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid: 5 TP
 • Soojusmajandus: 5 TP
Created with