SISEKLIIMA STANDARDI TUTVUSTUS

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 4 TP
  Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 4,5 TP
 • Sisekliima standardi tutvustus EVS-EN 16798-1:2019 ja EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019
 • Soojusliku mugavuse tagamine hoone projekteerimisel
 • Õhu kvaliteedi tagamine hoone projekteerimisel
 • Õhu kvaliteedi hindamine CO2 mõõtmistega

LEKTORID

Martin Thalfeldt

Ph.D. Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühma abiprofessor ning Sisekliima ja veetehnika programmijuht
Created with