SISEKLIIMA INNOVATIIVSED LAHENDUSED

KOOLITUSE INFO + KAVA

  • 4 akadeemilist tundi
  • Online kursus
  • Slaidid
  • 5 valikvastustega test
  • Tunnistus
    Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 3,5 TP
  • Muutuva õhuhulgaga sisekliima VAV ja DCV (Demand controlled ventilation) süsteemid
  • Sisekliima lahendus aktiiv jahutuspalgid küte ja jahutus funktsiooniga

LEKTORID

Ingrid Salk

MSc, Airexa CEO

Rain Siim

MSc, Lindab tehniline konsultant
Created with