PRIMAARENERGIA KAALUMISTEGURID

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 4 TP
  Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 3,5 TP
 • Kaalumis- ja eriheitetegurite arvutamine hoonete energiatõhususe direktiivi ja olelusringi süsinikujalajälje kontekstis
 • Kaalumistegurite olemus ja kasutamise põhitõed
 • Praktiline näide hoone energiatõhususe arvutusest (kaugküte / gaas / soojuspump + päikesepaneelide optsioon)
 • Praktiline kogemus: kaalumistegurite mõju arendustele

LEKTORID

Jarek Kurnitski

PhD, TalTech, Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor

Eduard Latõsov

PhD, TalTech Energiatehnoloogia Instituudi dotsent

Indrek Raide

MSc, Nordic Energy Solutions juhatuse liige

Igor Krupenski

PhD, HeatConsult OÜ juhatuse liige
Created with