PÄIKESEENERGIA ABC

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Soojusseadmed ja süsteemid“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
 • Ülevaade Eesti päikeseenergeetikast
 • Elektrienergia tootmine hoonete päikesepaneelide abil
 • Baltikumi esimene päikeseauto - Eestist Marokoni
 • Päikeseelektri parkide arendus Eesti Energia kogemusel

LEKTORID

Andres Meesak

MBA, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja

Mait Kukk

MSc, Solarstone tehniline direktor

Mart Erik Kermes

BSc, Solaride inseneeria valdkonna juht

Sten Tamberg

MSc, Eesti Energia päikeseenergia valdkonna juht
Created with