Kütteseadmete hooldaja kursus

Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele üldisi teadmisi seoses töökeskkonna ohutuse ja katlamajade ehitusega ning anda praktilisi teadmisi, kuidas seadmed toimivad, kuidas neid hooldada ning millised aspektid on olulised nende efektiivsel käivitamisel. Anda nii teoreetiline baas kui ka praktilise kogemuse kuidas seadmed töötavad, kuidas neid hooldada, millised aspektid peab meeles pidama, kuidas hooldus ja opereerimine mõjutab majandust.

Koolituse sihtgrupp: meistrid, lukksepad, katlamajade hooldajad, katlamajade ehitajad, kaugküttetorustike meistrid ja lukksepad.

12. - 13.10.2023 KOOLITUSE AJAKAVA

12.10.2023
12:00 - 16:00

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Seadusest tulenevad nõuded
(seadmete, surveseadmete mõiste; seadmete kontrolli vajadused; tüüpilised eksimused)

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Automaatika
(kontrolleri, relee mõisted; millised andurid on olemas; side ja toide; tüüpilised andurite probleemid ja nende diagnostika; seadmete kontroll ja perioodiline hooldus)

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Elekter
(üldised mõisted: faas, neutraal, maandus, sagedus, pinge, vool; automaadid, kaitsmed, jaotusseadmed)

13.10.2023
10:00 - 16:00

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Pumbad
(pumba tüübid; perioodiline hooldus; tüüpilised vead)

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Katlad
(katelde tüübid sõltuvalt kütusest, ehitusest, võimsusest, keskkonnast; perioodiline kontroll: torud, müüritis; metalli väsimus)

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Kütused, ohutus
(gaasiohutus; vedelkütused; tahked kütused)

DMITRI NEŠUMAJEV (TalTech)
Soojus- ja massilevi
(soojusvahetid, nende tüübid; soojusülekanne)

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Hüdraulika
(hüdraulika seadmed: pumbad, silindrid, voolikud, hüdrokeskused; hüdrokeskuste automaatika; perioodiline hooldus ja kontroll)

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Materjalid ja keemia
(materjalide omadused: metall, kivid, isolatsioon;
elektrokeemiline korrosioon; keemilised protsessid soojuse tootmises: põlemine, oksüdeerumine (rooste); hape ja leelise mõisted; auru ja vee ettevalmistuses kasutatavad kemikaalid ja seadmed: NaKat, pöördosmoos)

MIHKEL NURM (SkyProff)
Ohutus
(kemikaalide oht, nende käitlemine, mida teha hädaolukorras; tuleohutus: tuleohutus vahendid, tuletööde planeerimine; kõrgtööd: redelid, tellingud; küttegaasipaigaldise kasutamise ja gaasitööde tegemise tehnilised normid; üldine elektriohutus; riskide hindamine, mõistmine, ennetamine)

LEKTOR TÄPSUSTAMISEL
Diagnostika
(metalli paksuse mõõtmine; määrimine ja õlianalüüs; termograafia; vibrodiagnostika)
VEIKO KELK (AllDevice OÜ)
Perioodilise hoolduse planeerimine ja dokumenteerimine
(miks vaja planeerida ja dokumenteerida; kuidas planeerida ja dokumenteerida)
  • Slaidid
  • 5 valikvastustega test
  • Tunnistus
  • LIVE-ülekanne koolitusest.
  • Järelvaatamise võimalus.
Created with