KÜTTESEADMETE HOOLDAJA KURSUS

ASUKOHT

TalTech (Ehitajate tee 5, Tallinn)

KUUPÄEVAD

22.01 - 23.01.2024

HIND

395€ + km

SOODUSHIND

Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi liikmed -10%

Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele üldisi teadmisi seoses töökeskkonna ohutuse ja katlamajade ehitusega ning anda praktilisi teadmisi, kuidas seadmed toimivad, kuidas neid hooldada ning millised aspektid on olulised nende efektiivsel käivitamisel. Anda nii teoreetiline baas kui ka praktilise kogemuse kuidas seadmed töötavad ja kuidas neid hooldada.

Koolituse sihtgrupp: meistrid, lukksepad, katlamajade hooldajad, katlamajade ehitajad, kaugküttetorustike meistrid ja lukksepad.

22.01. - 23.01.2024 KOOLITUSE AJAKAVA

22.01.2024
9:00 - 16:30

AADU PAIST (TalTech)
Katlad
(Katelde tüübid sõltuvalt kütusest, ehitusest, võimsusest, keskkonnast)
AADU PAIST (TalTech)
Kütused, ohutus
(Küttegaasid, vedelkütused, tahked kütused)

VEIKO KELK (AllDevice OÜ)
Perioodilise hoolduse planeerimine ja dokumenteerimine
(Miks vaja planeerida ja dokumenteerida? Kuidas planeerida ja dokumenteerida?)

DMITRI NEŠUMAJEV (TalTech) (LOENGUT EI SALVESTATA)
Soojus- ja massilevi
(Erinevad soojusvahetid, nende tüübid, soojusülekanne)

23.01.2024
10:00 - 16:00

ALEKSANDER IIVANAINEN (KIWA Inspecta)
Seadusest tulenevad nõuded
(Seadmete, surveseadmete mõiste, seadmete kontrolli vajadused, seadme ohutuse seaduse mõisted, tüüpilised eksimused)
JÜRI MASING (Grundfos Pumps Baltic SIA)
Pumbad
(Pumba tüübid, perioodiline hooldus, tüüpilised vead)
Margus Kukk ja Peeter Põõsaste (Hydroscand AS)
Hüdraulika
(katelde hüdraulikas kasutatavad materjalid ja komponendid, hoolduse läbiviimiseks vajalikud eeltingimused ja hoolduse käigus läbiviidavad protsetuurid, )

 • Hinnas sisaldub:
 • 14 akadeemilist tundi
 • Kursuse materjalid
 • valikvastustega test
 • Tunnistus
 • Kohvi ja lõunapausid
 • Järelvaatamise võimalus
 • LIVE- ülekanne koolitusest
Täiendkoolituse õppekava läbinud saavad 27 TP täiendkoolituse punkte mis on jaotatud järgmiselt:
 • Soojusseeadmed- ja süsteemid : 12 TP
 • Soojusallikad ja soojuskeskused: 10 TP
 • Gaasiseadmed- ja paigaldised: 5 TP
Created with