KAUGKÜTTE HINNAD ERI OSAPOOLTE SEISUKOHALT

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 4 TP
 • Kaugküttehindade muutus viimastel kuudel ja muutuste mõjufaktorid (s.h. ettepanekud kaugküttehinna muutmiseks)
 • ENG - General status for energy policy in the EU, the Fit-for-55 package and connection with District Heating
 • Kaugküttehindade muutused energia ettevõtja seisukohalt
 • Kaugkütte hinnad ja nende muutus kohaliku omavalitsuse seisukohalt

LEKTORID

Märt Ots

PhD, Konkurentsiameti direktor

Birger Lauersen

MSc, Euroheat & Power president

Robert Kitt

PhD, Utilitas Tallinn ja Utilitas Eesti juhatuse esimees

Triin Matsalu

Rapla valla abivallavanem
Created with