JÄÄKSOOJUSE KASUTAMINE

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 4 TP
  Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 3,25 TP
 • Heitsoojuse ja heitjahutuse kasutamise võimalused Eesti KVJ sektoris
 • Tööstusettevõtete praktiline kogemus - jääksoojuse kasutamine ja automatiseerimine
 • ENG - Modelling industrial and urban excess heat use in district heating
 • ENG - Practical example of excess heat utilisation in ReUseHeat project - data center in Brunswick (Germany)

LEKTORID

Siim Meeliste

MSc, Energiatõhususe ja taastuvenergia ekspert, Tepsli OÜ

Marti Arak

MSc, Delta E Inseneribüroo juhatuse liige

Akram Sandvall

PhD, teadlane ja projektijuht, IVL Swedish Environmental Research Institute

Oliver Rosebrock

MSc, Veolia Energie Deutschland GmbH
Created with