ISOLATSIOONI PRAKTILISED LAHENDUSED

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 3,2 TP
  Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 3 TP
  Soojusenergeetikainseneri kutseala „Kaugküte ja kaugjahutus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 2,8 TP
 • Isolatsiooni olulisust ja anda algteadmisi, mille alusel isolatsiooni tellida
 • Millele pöörata tähelepanu isolatsiooni ja isoleeritavate tehnosüsteemide projekteerimisel, paigaldusel ja tööde vastuvõtmisel - mis on oluline ja milliseid vigu tasub vältida
 • Milline on toimiv ja kestev isolatsioon ning milline mitte

LEKTOR

Aivo Andrekson

Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liidu juhatuse esimees ja asutaja
Created with