HOONETE KÜTTE PROJEKTEERIMINE

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
  Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 3 TP
  Soojusenergeetikainseneri kutseala („Soojusallikad- ja keskused“ spetsialiseerumisel) täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
 • Ülevaate, mis muudatused on tehtud uues standardis (mais 2022 avaldatava standardi prEVS 844 hoonete kütte projekteerimine)
 • Millega peaks arvestama ehitatavate ja rekonstrueeritavate elu-, üldkasutatavate ja tööstushoonete kütte projekteerimisel

LEKTORID

Aivar Rant

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8
Created with