GEOTERMAALENERGIA POTENTSIAAL KAUGKÜTTEVÕRKUDES

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus 
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi,  „Soojusseadmed- ja süsteemid“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
  Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid:  täiendkoolituse punkte: 1,5  TP
 • Geoenest projekti tutvustus (Aivar Auväärt):
  • Projekti eesmärk
  • Valitud geoloogilised piirkonnad ning nende sobivus geotermaalenergia jaoks.
  • Tegevuskava ja etapid projekti elluviimisel.
  • Projekti senised edusammud, sh geoloogilised uuringud, puurimistööd, ressursside hindamine jne.
 • Geothermal Baltic OÜ esindaja (Andres Veske):
  • Ettevõtte taust ja visioon: ettevõtte eesmärgid, väärtused ja visiooni seoses geotermaalenergia kasutamise edendamisega.
  • Eavor Technologies Inc kuuluva tehnoloogia Eavor-Loop tutvustus.
  • Tehnilised aspektid, sealhulgas puurimistööd, soojusvahetussüsteemid jne
  • Eesti Energia ja Geothermal Baltic pilootprojekti geotermaalenergiast soojuse tootmine Ida-Virumaal tutvustus
  • Majanduslikud ja keskkonnamõjud, võrreldes teiste energialiikidega.
 • Soojussüsteemi puurkaevu ja -augu projekteerimisel tehtavad soojusarvutused (Argo Jõeleht)
 • Eesti Puurkaev OÜ (Tarmo Eerik):
  • 
  Tutvustus
    Puuraukudega soojuspumbasüsteemi eelis võrreldes teiste lahendustega
    Kuidas tagada puuraukude efektiivne ja pikaajaline toimimine?
    Õppetunnid ja parimad tavad projektijuhtimis
    Tehnilised lahendused erinevates piirkondades

LEKTORID

Aivar Auväärt
PhD, 
Eesti Geoloogiateenistuse
maasoojusenergiaosakonna
juhataja
Andres Veske
MSc,
Geothermal Baltic OÜ
üks omanikest
Argo jõeleht
PhD,
Tartu Ülikooli
 geoloogia osakonna kaasprofessor
Tarmo eerik
DipHE,
Eesti Puurkaev OÜ
tegevjuht
Created with