ENERGIATÕHUSA HOONE KÜTE: RADIAATOR-, PÕRAND- JA ÕHKKÜTE

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  EKVÜ ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 3,4 TP
  Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 3,4 TP
 • Energiakulu optimeerimine soojuspumbaga kütmisel
 • Küttesüsteem ja energiatõhususe arvutused
 • Põrandküte ja paneelküte
 • Radiaatorküte ja õhkküte

LEKTORID

Heino Pihlap

MSc, Eesti Maaülikooli lektor

Tõnu Emberg

MSc, Timbeco Woodhouse projektijuht

Tõnu Tamm

MSc, TIB OÜ, Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7

Aivar Rant

MSc, P.P Ehitusjärelevalve OÜ, Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8
Created with