ELEKTRIENERGIA SALVESTUSTEHNOLOOGIAD

LEKTORID

Adrien Lamibrac

PhD, PowerUp Energy Technologies kütuseelementide testimise insener

Ronald Väli

PhD, Skeleton Technologies vanem tehnoloogiainsener

Priit Lepasepp

MA, Sunly CEO

Marek Mägi

PhD, Harju Elekter vanem elektriinsener

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Soojusseadmed ja süsteemid“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
 • Energia salvestus vesiniku näitel
 • Elektrienergia salvestuse lahendused - akud ja superkondensaatorid
 • Elektrienergia salvestus pumphüdroelektrijaama näitel
 • Ülevaade elektrienergia salvestamise võimalustest akude näitel
Created with