EESTI ENERGEETIKA VARUSTUKINDLUS JA JULGEOLEK

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Soojusmajandus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 2 TP „Kaugküte ja kaugjahutus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 2 TP
 • Euroopa Liidu energiavaldkonna muudatused seoses energiaallikate impordiga Venemaalt
 • Eesti elektrisüsteemi sõltuvus Venemaast ja desünkronisatsioon
 • Eesti soojusenergia sektori sõltuvus maagaasi impordist. Mitmekesistamine ja alternatiivid
 • Transport. Nafta energiaallikate import ja varustuskindlus

LEKTORID

Karlis Goldstein

MSc, Euroopa Komisjoni poliitika assistent

Oleg Tsernobrovkin

MSc, Elering energiasüsteemi planeerimise talituse juhataja

Igor Krupenski

PhD, TalTech Energiatehnoloogia instituudi lektor

Mart Raamat

MA, Eesti Õliühingu tegevjuht
Created with