BIOMETAANI PRAKTILISED LAHENDUSED

KOOLITUSE INFO + KAVA

  • 4 akadeemilist tundi
  • Online kursus
  • Slaidid
  • 5 valikvastustega test
  • Tunnistus
    Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
  • Biometaani tootmine põllumajandusjäätmetest. Biogaasi puhastamine, tootmisvõimalused ja biometaani edasine kasutamine transpordisektoris
  • Biometaani kasutamine kaubaveos. Biometaani tulevik transpordisektoris. Scania kogemus.

LEKTORID

John Cosmo Dwelle

MSc, Technical University Munich, Head of Department Business Development, Sustainability and Politics, Saksamaa

Ahto Oja

MSc, Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse esimees

Kaur Sarv

PhD, Scania Baltics keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
Created with