BIOGAASI PRAKTILISED LAHENDUSED

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
 • ENG - Producing biogas from seaweed. Opportunities for coastal zones to produce sustainable energy. Issues, profits and appliance
 • Kuidas rakendada 50GWh biogaasi tootmisprotsessis. Estonia Cell AS kogemus. Kuidas toimub biogaasi tootmine, kasutamine ja biogaasi potentsiaal biometaaniks muundamiseks
 • Riigi finantstugi ja poliitika biogaasi tootmiseks ja rakendamiseks. Mis projekte on riik juba toetanud ning mis projektid võivad saada toetust tulevikus
 • Biogaasi tootmine reoveepuhastuses. Tallinna Vesi AS praktiline kogemus Paljassaare reoveepuhastusjaama alusel - minevik, olevik ja tulevik

LEKTORID

Tyge Kjær

MSc, Associate Professor, Department of People and Technology, Department of Environmental, Social and Spatial Change, Roskilde University, Denmark

Kersti Luzkov

Kvaliteedi- ja keskkonnajuht, AS Estonian Cell

Liisa Mällo

MSc, Taastuvenergia valdkonnajuht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ivar Ruubel

MSc, COO, AS Tallinna Vesi
Created with