BIOGAASI JA BIOMETAANI KONKURENTSIVÕIMELISUS PRAEGUSES TURUOLUKORRAS

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 4 TP
 • Biogaasi ja biometaani tootmise hetkeolukord ja potentsiaal - kas tasuks tootmist suurendada
 • Eesti turuolukord ja toetused
 • Biogaasi ja biometaani kasutusvaldkonnad ja tuleviku suunad, konkurentsivõime maagaasiga
 • Biometaani tootmise ja tarbimise tõendamise riiklikud lahendused

LEKTORID

Kristjan Stroom

MSc, Eesti Biogaasi OÜ tegevjuht

Siim Tenno

MSc, Bioforce juhatuse liige

Kristjan Lepp

MSc, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna arendusnõunik

Kadri-Liis Rehtla

MEng, Eleringi taastuvenergia projektijuht
Created with