BIOGAASI JA BIOMETAANI ABC

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, „Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
 • Transpordi väljakutsed ja lahendused – nullheide suunas
 • Energialahendused biogaasi ja biometaani valdkonnas Bioforce’i näitel
 • Biogaasi ja biometaani lahendused Eesti energeetika valdkonnas
 • ENG - Sustainability of biomethane production in Ireland

LEKTORID

Kalev Petti

MSc, Faktum & Ariko uuringute juht

Siim Tenno

MSc, Bioforce juhatuse liige

Julia Kaminskii

MSc, EG Ehitus arendusjuht

Jason Hannon

MSc, Gas Networks Ireland EL tehniline ja regulatiivne analüütik
Created with